Crumbling Vandalism

What'S In Your Martaysofia?

Vilken heder

Att få andvända ordet heder är i sig en heder då dess inneboende heder som ofta förringas genom att inte använda ordet heder nu kommer till uttryck på ett hedersamt sätt! Så många ord det finns på heder - hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem - och alla verkar ju vara högst positiva ord som inte skall förringas! Hedersknyffel är till exempel en syftning på en hygglig person! Så alla dessa ord - hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem - kan med glädje användas för att utöka vårt ordförråd!