Crumbling Vandalism

What'S In Your Martaysofia?

En tidning för kunderna.

Idag kom en kollega med ett förslag om att vi borde starta en kundtidning med den senaste informationen för våra kunder. Först tyckte jag att det var för ambitiöst men sedan har jag funderat på det ett par timmar och nu har jag ändrat mig. Det är nog en bra idé. Om vi kan se till att få den så professionell som vi vill ha den så är det bara att köra på. Så jag tänkte att jag skulle be om provartiklar från de olika avdelningarna så får vi se hur pass seriösa artiklar vi kan få ihop och sedan ska vi kontakta ett företag som kan trycka dem i så fall.